دستگاه میکسر پودری (مخلوط کن پودر)

دستگاه بسته بندی آلوچه [بسته بندی ترشک + لواشک]

دستگاه بسته بندی شش توزین

دستگاه بسته بندی تک توزین

دستگاه شیرینگ پک