نوشته‌ها

دستگاه بسته بندی آلوچه [بسته بندی ترشک + لواشک]

دستگاه بسته بندی ماست (پرکن ماست + دستگاه سیل)